(J)

LAYER-COLOR(kasane-irome)

SPRING
UmeKoubaiYanagiShirozakuraSakuramoegi
.shiro .beni .shiro .shiro .moegi
beniusubeni..shiro
suousuoumoegimurasakifutatsuai

YamabukiTsutsujiFujimomoSawarabi
.kuchiba .suou .usumurasaki .usubeni .murasaki
.shiroshiroshiro.
kimoegimoegimoegiao

SUMMER
AoiSoubiAyameNadeshikoNatsumushiiro
.usuao .beni .moegi .beni .hihadairo
..usumurasakimoegi.
usumurasakimurasakikokikoubaiusumurasakiao

AUTUMN
KikyouHagiOminaesiTsukikusaRindou
.futatuai .suou .ki .hanada .suou
.murasakiusuki.hanada
aomoegimoegiusuaomoegi

ShinobugusaMayumiKikuUturoigikuAokuchiba
.usumoegi .suou .suou .murasaki .ao
..shirousumurasaki.
aokimoegimoegiki

WINTER,OTHERS
YukinoshitaTsubakiMatsugasaneEbiKou
.shiro .suou .moegi .suou .kou
usubenikokimoegikoumusasakiusubeni
beniakamusasakihanadabeni

patterns(L) Tool Box(U) (S)end your comment